advies houtverwerkende industrie
introductie
doelstelling

Concepten

 • Onderzoek naar marktgericht denken

Kwaliteit

 • Opzetten van een interne kwaliteits bewaking
 • Aanpassen van een bestaande Interne Kwaliteits Bewaking
 • Implementeren van een I.K.B. in de productie

Certificering

 • Het uitvoeren van die stappen die nodig zijn om te komen tot een certificering van een bepaald product
 • Begeleiding bij de uitvoering van uw gecertificeerd product in de praktijk
 • Begeleiding naar een bedrijfsvoering met als uitgangspunt ‘Bewust met Hout’

Productie

 • Herinrichten en vernieuwen van de productiestroom
 • Begeleiding bij de aanschaf nieuwe productiemiddelen
 • Onderzoek naar kostprijsverlagende productiemiddelen
 • Onderzoek naar mogelijkheden verkorten productietijd

Dit zijn slechts een aantal van de mogelijkheden, die Drents Advies Bureau voor uw bedrijf kan uitvoeren c.q. begeleiden.
Door de jarenlange ervaring in de houtverwerkende industrie kan DAB op vele fronten voor u van betekenis zijn.

ervaring
nieuws
timmerindustrie
contact
nbvt
kenniscentrum houtverwerkende industrie
drents advies bureau belt u terug
adviesbureau hout
advies en keuringen timmerindustrie