advies houtverwerkende industrie
introductie
doelstelling

Volwaardig partner in het bouwproces

De Nederlandse timmerindustrie verandert in rap tempo. Van een simpele onderaannemer naar volwaardig partner in het bouwproces. Tot kort geleden leverden wij bijvoorbeeld de kozijnen af op de bouwplaats en wisten niet wat er verder met dit mooie product gebeurde. Om het product de garantie te geven die het verdient, wil de houtindustrie nu weten wat er met het kozijn op de bouw gebeurt, hoe het geplaatst wordt, hoe het glas wordt geplaatst en of het volgens de regels wordt afgelakt.

Concepten I, II en III

Deze vertaalslag van onderaannemer naar partner in het bouwproces is een aantal jaren geleden ingezet met de komst van de 'concepten I, II en III'. Deze concepten betekenen voor de kozijnindustrie, dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de behandeling van de gevelelementen op de werken. Gelukkig is er een differentiatie aangebracht van I t/m III, zodat er ook nog kozijnen geleverd kunnen worden als voorheen.
Wat de invoering van de concepten wel teweeg heeft gebracht, is een andere denkwijze in de productiewereld van het houten kozijn. Het productiegericht denken moet plaatsmaken voor het marktgericht denken. De kozijnenindustrie moet de aannemer ‘ontzorgen’, d.m.v.:

  • Geprefabriceerde elementen, Kapla, etc.
  • Meedenken in de voorbereiding
  • Aansluitdetaillering van kozijn aan de constructie volgens de KVT
  • Aflakken en beglazen op de timmerfabriek
  • Plaatsen door/of onder verantwoordelijkheid van de timmerfabriek

Marktgericht denken

Waar vroeger een bouwvakker onder alle weersomstandigheden buiten moest werken, worden nu veel producten voorbereid in de fabriek en als elementen aangeleverd op de bouw. Dit komt niet alleen de werkomstandigheden van de uitvoerenden ten goede maar versnelt ook de bouwtijd. Faalkosten worden eveneens vermeden. Productiegericht maakt plaats voor marktgericht denken. Dit betekent voor de organisatie van de timmerfabriek een volkomen andere aanpak.

Ervaring

Drents Advies Bureau, 35 jaar ervaring in de timmerindustrie, waarvan de 6 laatste jaren ook actief als afgevaardigde in de ‘Technische Commissie’ van de ‘Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten’.

Met zijn ervaring in de houtverwerkende industrie en specifieke ervaring van de ‘Technische Commissie’ kan DAB voor u een belangrijke schakel zijn in de groei naar dit proces.

Neem vrijblijvend contact op met Huibert de Wit. Bel 06 - 53899347 of mail.

ervaring
nieuws
contact
nbvt
kenniscentrum houtverwerkende industrie
adviesbureau hout
timmerindustrie
drents advies bureau belt u terug
advies en keuringen timmerindustrie